Markermeer, Lelystad

3390509
509509
487509
aan de rand van Lelystad, links het Markermeer en rechts de Oostvaardersplassen
replica van het VOC-schip de Batavia