Schiermonnikoog, Dorp

1492119
137119
134119
131119
124119
119119
114119
111119
74119
69119

In het centrum van het dorp staat de onderkaak van een blauwe vinvis als herinnering aan de belangrijke rol die de walvisvaart speelde vlak na de Tweede Wereldoorlog.

De Schiere Monnik, oftewel de monnik met de grijze pij, ter herinnering aan de uithof die Schiermonnikoog in de Middeleeuwen was voor de Cisterciënzer monniken van het klooster nabij Dokkum.

Naast de rode vuurtoren (de Noordertoren) in de duinen is er de witte vuurtoren (de Zuidertoren) in het dorp. Toen de rode vuurtoren zijn ronddraaiende licht kreeg werd de witte als baken overbodig.