Schiermonnikoog, Kobbeduinen

1492131
137131
134131
131131
124131
119131
114131
111131
74131
69131
grazers in de duinen om overbegroeiing tegen te gaan
het baken in de Kobbeduinen